Start arrow Regulamin arrow Regulamin korzystania z witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka
Menu główne
Start
Aktualności
Informator
Informacje
Rozrywka
Ogłoszenia
Finanse
Hotele
Baza firm
Galeria zdjęć
W obiektywie
Na rowerze
Szukaj...
Kontakt
Księga Gości
Regulamin
Cookies
Napisz tekst
Logowanie

Hasło?
Imieniny
24 Lutego 2020
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Bogurad, Bogusz,
Boguta, Bohusz,
Lucjusz, Maciej,
Piotr
Do końca roku zostało 312 dni.

Regulamin korzystania z witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka

Wprowadzenie
Data ustalenia tekstu: 16.02.2006
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 23.04.2007

Witamy w witrynie Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszego serwisu.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą - Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka a wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami, czyli także z Tobą.

Stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z witryny. Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się przestrzegać wszystkie zawarte w nim zasady.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania. Prosimy, zapoznaj się z nią tutaj.

1. Charakter i cele witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka?
Witryna Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka jest serwisem informacyjno-promocyjnym . Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:

 • dostarczanie informacji, w szczególności dotyczących Wrocławia i jego mieszkańców,
 • zamieszczanie i udostępnianie w serwisie zdjęć, w szczególności dotyczących Wrocławia i jego mieszkańców,
 • promocja przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi Wrocławia i regionu,
 • prowadzenie serwisu ogłoszeniowego,
 • oddanie użytkownikom przestrzeni na ich twórczą działalność (blog, galeria zdjęć),
 • umożliwianie kontaktów, wzajemna pomoc i dzielenie się swoimi pomysłami, opiniami, osiągnięciami, dorobkiem, opracowaniami, dokonaniami w sferach, których dotyczy problematyka podejmowana w Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych
Dostep do możliwości i usług w Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem, a także uczestnikiem jednego z zespołów roboczych.

Rejestracja otwiera Ci pełne możliwości korzystania z witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka - po zarejestrowaniu się możesz przesyłać i publikować w witrynie swoje przemyślenia, informacje, materiały, pobierać pliki, otrzymywać nasz biuletyn. Jeśli nie masz jeszcze co najmniej trzynastu (13) lat, poproś o dokonanie rejestracji rodzica lub opiekuna.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

Aktywni zarejestrowani użytkownicy mogą ubiegać się o przydzielenie przekierowania adresu mailowego w domenie własnej serwisu, związanego z loginem wybranym przy rejestracji w serwisie. Tak przydzielonym adresem można posługiwać się m.in. w zamieszczanych materiałach i kontaktach z innymi użytkownikami i gośćmi serwisu. Poczta kierowana na przydzielony w ten sposób adres mailowy jest dostarczana na podany przez użytkownika podczas rejestracji adres mailowy. Szczególnie aktywni zarejestrowani użytkownicy mogą otrzymać w następnej kolejności adres mailowy w domenie własnej serwisu i dołączyć do zespołu roboczego serwisu. Przyznawany w ten sposób adres mailowy pozostaje aktywny w okresie utrzymywania współpracy z serwisem w ramach zespołu roboczego.
W powyższych sprawach należy kontaktować się z wydawcą lub adminem serwisu, którzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i podejmowania decyzji w tym zakresie.

4. Prawa i możliwości użytkowników witryny
Rejestrując się w witrynie Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka:

 • zgadzasz się dostarczyć podczas rejestracji prawdziwych informacji,
 • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
 • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem , jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawnisz swój login i hasło,
 • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

Goście witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

 • przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
 • komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,
 • porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, czacie, w księdze gości, za pomocą formularza kontaktowego i innych,
 • publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów, jednak jedynie bez zastrzeżonych praw autorskich (ze względu na brak unikalnego identyfikatora użytkownika).

Zakres usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę. Dostęp do niektórych funkcji witryny, w tym również zamieszczanie tekstów i elementów reklamowych, może być płatny. Sposób uiszczania opłaty zostaje podany na jednej ze stron witryny bądź po indywidualnym kontakcie z Adminem serwisu.

5. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim. Także przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też - o ile to zostało wyraźnie zaznaczone - dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL) lub Licencji Wolnej Dokumentacji (GNU/FDL).

Dlatego:

 • zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści, a nieoznaczonych notą, że są udostępniane na warunkach GNU/GPL bądx GNU/FDL, wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 • pobierając jakiekolwiek materiały z witryny, sporządzając wydruki, uwzględniając, ale nie ograniczając się do oprogramowania typu shareware, freeware albo opartych na licencji GNU oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych z witryną Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka, zobowiązujesz się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania,
 • zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
 • udostępniając w witrynie Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka własne materiały - o ile nie wniesiesz uprzednio w sposób jawny i oczywisty specjalnych zastrzeżeń -wyrażasz zgodę tylko - na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a także udzielasz wydawcy - Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka następujących praw: do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób tych materiałów w Internecie; w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy korzyści materialne, zachowujesz pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach,
 • zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie do witryny,
 • zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,

Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny.

6. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:

 • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 • nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 • nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nieograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
 • nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług firm prowadzących działalność komercyjną, niezwiązaną bezpośrednio z życiem kulturalno-rozrywkowym mieszkańców Wrocławia i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny, z wyłączeniem wyodrębnionego działu ogłoszeń drobnych, gdzie mogą być one dodawane do określonych kategorii i są publikowane dopiero po weryfikacji e-mailowej i akceptacji administratora oraz działu "Baza firm", gdzie można dodać krótką notkę informacyjną.

Zgadzasz się, aby wydawca witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia. Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania korekty (głównie ortograficzno-interpunkcyjnej) przesłanego tekstu, z zachowaniem jego merytorycznej zawartości oraz skrócenia przesłanych materiałów, w tym ogłoszeń.

7. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: Wszystkie prawa zastrzeżone

8. Zobowiązanie wydawcy

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:

 • z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
 • w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.

W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego

9. Wyłączenia gwarancji
W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka TAKĄ, JAKA JEST.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

 • Wydawca witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
 • Wydawca witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 • wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.

Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.

10. Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca i autorzy serwisu Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

11. Odszkodowania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

12. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm - naszych Klientów. Wydawca witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

13. Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 • zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 • zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 • zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 • zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.

14. Zmiany regulaminu korzystania z witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka
Zgadzasz się, że Wydawca serwisu Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie.

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.

15. Informacja kontaktowa
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny Miasto.Wroclaw.pl - informacje, zdjęcia, ogłoszenia, rozrywka jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.

Powered by AkoLegal V2.0
Polska lokalizacja: APW Zwiastun
Copyright © 2006-2018 Miasto.Wroclaw.pl